Tuesday, January 12, 2010

इज्जत!

पहिला पाऊस तिरप्या धारा
‘बेभान’लेला आडवा वारा
ओल्या मातीचा धुंद सुगंध,
..... आणि, एक लफ्फेदार सही
सगळ्यातच एक ‘लिज्जत’ असते...

विदेशातले साहित्य संमेलन
अध्यक्षाच्या पदाचा मान
सारस्वतांच्या ‘कवतिका’चं भान
... आणि एक ‘झालर’दार मंडप
ज्येष्ठत्वाला ‘इज्जत’ असते....
------------------

1 comment:

Anonymous said...

प्रासंगिक काव्य आवडले!